Competiția CrosISU

Competiția CrosISU
Organizatorii 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐈𝐒𝐔 se văd nevoiți să amâne competiția pentru data de 𝟏𝟖.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎.𝟎𝟎, având în vedere că a fost emis un cod galben pentru județul Neamț, care vizează fenomene de instabilitate atmosferică temporar accentuată în intervalul 09.09.2022 ora 10.00 - 10.09.2022 ora 22.00.

Secțiunea 1. Organizatorii și regulamentul oficial al competiției
Competiția CrosISU (denumită în continuare CrosISU) este organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț (denumit în continuare ISU Neamț) și Asociația Sportivă a Pompierilor din România – filiala Neamț (denumită în continuare ASPR Neamț). Evenimentul face parte din activitățile dedicate sărbătoririi la 13 septembrie a zilei pompierilor din România și își propune să promoveze mișcarea, ca parte a unui stil de viață sănătos.
Participanții la CrosISU sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil oricărui solicitant pe site-ul www.ijsunt.ro și la locul de desfășurare a CrosISU.
Prin participarea la acestă competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației în vigoare aplicabile și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către organizatori în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

Secțiunea 2. Perioada și zona de desfășurare a competiției
Competiția va avea loc în ziua de sâmbătă, 10 septembrie 2022, în municipiul Piatra Neamț, pe dealul Cozla (zona de start și aria de concurs sunt marcate pe harta oficială de pe site). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data evenimentului în cazul în care aspecte neprevăzute impun această schimbare.
Startul și sosirea în/din competiție vor fi amenajate pe platoul de la gospodine. Înscrierea/validarea înscrierii la competiție și festivitatea de premiere vor avea loc în aceeași zonă de start/sosire.
Traseul de desfășurare a competiției va fi marcat corespunzător de delimitare și va avea în anumite puncte stabilite anterior persoane din partea organizatorilor. Aceștia sunt responsabili pentru parcurgerea traseului în deplină siguranță de către toți competitorii, precum și cu respectarea de către concurenți a regulilor prevăzute în prezentul regulament.
Competiția se desfășoară conform regulilor CrosISU, așa cum sunt acestea detaliate în Secțiunea 3 din prezentul regulament.

Citeste tot> Regulamentul oficial de organizare și desfășurare a evenimentului CrosISU

Editia I - 2022


Sâmbătă – 10 septembrie 2022

• 08:30 - înscrierea concurenților (pentru cei care nu s-au înscris online), completarea declarației pe propria răspundere și distribuirea numerelor de concurs; ATENȚIE: toți concurenții vor avea actul de identitate asupra lor. Minorii participanți la cursa copiilor vor fi însoțiți de un părinte/tutore legal la înscriere, care va avea, la rândul să un actul de identitate asupra sa. Pentru participanții cu vârsta de 16 și 17 ani, este necesar doar acordul unui părinte.

• 09:30 - ședință tehnică;

• 09:40 - verificarea echipamentului obligatoriu - pantofi de alergare și numărul de concurs, pentru concurenții de la cursa cros;

• 10:00 - startul cursei cros;

• 10:00 - verificarea echipamentului obligatoriu pentru concurenții cursei copiilor;

• 10:10- start cursa copiilor

• 12:00 - sosirea ultimilor concurenți.

• 12:10 - premierea

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Program până la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.