AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC

 • Formular* de raportare privind încălcări ale legii
 • * Fisier editabil tip docx(Microsoft Word)

  ATENȚIE: Pentru raportările anonime, se va completa doar Secțiunea 2. Conținutul Raportării
  ATENȚIE: Raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact valide sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii – similar raportărilor anonime.

INFORMARE
privind operaționalizarea canalului extern de raportare – avertizori în interes public

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț operaționalizează, începând de astăzi, canalul extern de raportare pentru persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii (persoane denumite generic avertizori în interes public).
Potrivit cadrului legal nou-adoptat (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);
Canale externe – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);
Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).
Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul extern – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț – pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

  • Prin e-mail la adresa avertizari@ijsunt.ro;
  • Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț din mun. Piatra-Neamţ, str. Cuejdi, nr. 34, jud. NEAMŢ– În atenția Avertizorului în interes public;
  • Personal, prin prezența la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email (avertizari@ijsunt.ro).