Cariera

A. ADMITERE

COMUNICAT In atentia candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021
Evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea martie-aprilie 2021, se va desfasura la sediul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt, din str. Rodnei, nr. 2, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, conform planificarii de mai jos, dupa cum urmeaza: [...]
Publicat: 23.02.2021
ANUNT organizarea concursului de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu Boldesti in perioada martie-aprilie 2021
Prezentul anunt cuprinde informatii referitoare la aspectele procedurale privind recrutarea candidatilor si organizarea concursului de admitere in perioada martie-aprilie 2021 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu" Boldesti.

Pentru seria de elevi aprilie 2021 - ianuarie 2022 sunt scoase la concurs un numar de 300 de locuri astfel:[...]

B. ANGAJARI


TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE
la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor
(anunţul de concurs nr. 2988925 din 07.12.2020)
Publicat: 12.01.2021


TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE
la proba test scris (test grilă) din data de 10.01.2021
la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul de concurs nr. 2988925 din 07.12.2020)
Publicat: 10.01.2021ANUNŢ
În atenţia candidaţilor înscriși la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul nr. 2988925 din 07.12.2020). Nr. crt. 8 al Graficului prevăzut la punctul VI din anunțul de concurs nr. 2988925 din 07.12.2020 se modifică, după cum urmează:
Publicat: 08.01.2021Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie și Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul de concurs nr. 2988925 din 07.12.2020, modificat prin erata nr. 2989013 din 09.12.2020, erata nr. 2989013 din 09.12.2020 și erata nr. 2989392 din 21.12.2020)
Publicat: 30.12.2020


În atenţia candidaţilor înscriși la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul nr. 2988925 din 07.12.2020)
Publicat: 21.12.2020


ERATA la anunțul nr. 2988925 din 07.12.2020
În atenţia candidaţilor înscriși la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ pentru ocuparea postului vacant de ofiţer I, Serviciul Pregătire pentru Intervenţie si Rezilienţa Comunităţilor, prin recrutare din sursă internă din cadrul unităţilor militare ale M.A.I., prin trecerea în corpul ofiţerilor a maiştrilor militari şi subofiţerilor (anunţul nr. 2988925 din 07.12.2020) În urma evaluării psihologice susținută în data de 17.12.2020, la sediul Detașamentului de pompieri Piatra Neamț, str. Rodnei, nr. 2, Piatra Neamț, județul Neamț, candidaţii înscriși la concurs au obținut următoarele rezultate:
Publicat: 21.12.2020

In atentia candidatilor inscrisi la concursul organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt pentru ocuparea postului vacant de ofiter I, Serviciul Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor, prin recrutare din sursa interna din cadrul unitatilor militare ale M.A.I., prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor (anuntul nr. 2988925 din 07.12.2020):
Candidatii inscrisi la concursul mentionat mai sus vor sustine evaluarea psihologica in data de 17.12.2020, incepand cu ora 10:00, la sediul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt, str. Rodnei, nr. 2, Piatra Neamt, judetul Neamt.
Publicat: 15.12.2020

Anuntul nr. 2988925 din 07.12.2020, privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea postului vacant de ofiter I, Serviciul Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor, prin recrutare din sursa interna din cadrul unitatilor militare ale M.A.I., prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor, se modifica dupa cum urmeaza:
Se elimina ,,lit. h) adeverinta din care sa rezulte indeplinirea conditiei ca este apt medical, eliberata de medicul de unitate" de la punctul ,,IV.1. Pentru constituirea dosarului de recrutare in vederea participarii la concursul/examenul de ocupare a postului vacant candidatul trebuie sa transmita, exclusiv, in format electronic, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt, la adresa de e-mail resurse.umane@ijsunt.ro, urmatoarele documente:".
Publicat: 09.12.2020

ERATA la anuntul nr. 2988925 din 07.12.2020 Se elimina Nr. crt. 27 din tabelul prevazut in Anexa nr. 4 la anuntul nr. 2988925 din 07.12.2020, cuprinzand Tematica si bibliografia pentru concursurile de ocupare prin trecerea maistrilor militari si a subofiterilor in corpul ofiterilor a posturilor vacante de ofiter specialist I si ofiter I la Serviciul Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor din inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta. Celelalte Nr. crt. din tabelul mentionat raman neschimbate si se renumeroteaza, pe cale de consecinta.
Anexa nr. 4 la anuntul nr. 2988925 din 07.12.2020, publicata in data de 07.12.2020, se inlocuieste cu Anexa nr. 4 rezultata in urma modificarii mentionate.
Publicat: 08.12.2020

ANUNT In conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale M.A.I., cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza ordinelor Inspectorului general al I.G.S.U. nr. 147490 din 05.12.2020 si nr. 1350/IG din 05.12.2020, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al Judetului Neamt, cu sediul in municipiul Piatra-Neamt, str. Cuejdi, nr. 34, organizeaza concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de ofiter I, Serviciul Pregatire pentru Interventie si Rezilienta Comunitatilor, prin recrutare din sursa interna din cadrul unitatilor militare ale M.A.I., prin trecerea in corpul ofiterilor a maistrilor militari si subofiterilor.
ATENTIE! Recrutarea in vederea incadrarii posturilor cu trecerea maistrilor militari/subofiterilor in corpul ofiterilor, vizeaza doar maistrii militari/subofiterii in activitate din Ministerul Afacerilor Interne
Publicat: 07.12.2020

COMUNICAT Rezultatele evaluarii psihologice sustinute de catre candidatii identificati pentru ocuparea posturilor de executie vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt, temporar, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic
Publicat: 29.09.2020

COMUNICAT CANDIDATUL IDENTIFICAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUTIE VACANT DE SUBOFITER OPERATIV PRINCIPAL DIN CADRUL DETASAMENTULUI DE POMPIERI PIATRA NEAMT AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986664 din 09.09.2020)
Publicat: 24.09.2020

COMUNICAT LISTA CU CANDIDATII IDENTIFICATI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALE) DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (conform anuntului nr. 2986665 din 09.09.2020)
Publicat: 24.09.2020

COMUNICAT Lista cu candidatii identificati pentru ocuparea posturilor de executie vacante de conducator auto (autospeciale) din cadrul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt, temporar, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic (conform anuntului nr. 2986666 din 09.09.2020)
Publicat: 24.09.2020

ANUNT privind modificarea anunturilor nr. 2986664 din 09.09.2020, nr. 2986665 din 09.09.2020 si nr. 2986666 din 09.09.2020
Se modifica Nr. crt. 11 din tabelele prevazute la punctul VII - Graficul si locul de desfasurare a selectiei, din anunturile nr. 2986664 din 09.09.2020, nr. 2986665 din 09.09.2020 si nr. 2986666 din 09.09.2020, privind ocuparea temporara a unor posturi vacante, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic
Publicat: 21.09.2020

ERATA LA TABELUL CU CANDIDATII INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALE) DIN CADRUL DETASAMENTULUI DE POMPIERI PIATRA NEAMT, AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDEULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDIMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986666 din 09.09.2020), CARE NU INDEPLINESC CONDIIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE
Publicat: 21.09.2020

PLANIFICAREA LA INTERVIU A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALE) DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC Al INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA PETRODAVA AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986665 din 09.09.2020), CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE.
Publicat: 19.09.2020

CANDIDATII INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALE) DIN CADRUL SERVICIULUI LOGISTIC Al INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA PETRODAVA AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986665 din 09.09.2020), CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE.
Publicat: 19.09.2020

PLANIFICAREA LA INTERVIU A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALE) DIN CADRUL DETASAMENTULUI DE POMPIERI PIATRA NEAMT AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986666 din 09.09.2020), CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE.
Publicat: 19.09.2020

CANDIDATII INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE VACANTE DE CONDUCATOR AUTO (AUTOSPECIALE) DIN DETASAMENTULUI DE POMPIERI PIATRA NEAMT AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986666 din 09.09.2020), CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE.
Publicat: 19.09.2020

PLANIFICAREA LA INTERVIU A CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUTIE VACANT DE SUBOFITER OPERATIV PRINCIPAL DIN CADRUL DETASAMENTULUI DE POMPIERI PIATRA NEAMT AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986664 din 09.09.2020), CARE INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE.
Publicat: 19.09.2020

CANDIDATII INSCRISI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUTIE VACANT DE SUBOFITER OPERATIV PRINCIPAL DIN DETASAMENTULUI DE POMPIERI PIATRA NEAMT AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA ,,PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT, TEMPORAR, FARA CONCURS, PE DURATA INSTITUIRII STARII DE RISC EPIDEMIOLOGIC SI BIOLOGIC (CONFORM ANUNTULUI nr. 2986664 din 09.09.2020), CARE NU INDEPLINESC CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECTIE
Publicat: 19.09.2020

Completarea Anuntului nr. 2986666 din 09.09.2020 privind ocuparea temporara a unor posturi vacante, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic (Conducator auto (autospeciale)-Detasamentul de pompieri Piatra Neamț)

ANUNT privind ocuparea temporara a unor posturi vacante, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic( Subofiter operativ principal- Detasamentul de pompieri Piatra Neamt)

ANUNT privind ocuparea temporara a unor posturi vacante, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic( Conducător auto (autospeciale)- Detasamentul de pompieri Piatra Neamt)

ANUNT privind ocuparea temporara a unor posturi vacante, fara concurs, pe durata instituirii starii de risc epidemiologic si biologic( Conducător auto (autospeciale)- Serviciul Logistic)


B. ADMITERE

TABEL NOMINAL cu rezultatele la evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Pompieri, sesiunea 2020, conform procesului-verbal al Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 4563162/ 04.08.2020:

COMUNICAT
In atentia candidatii inscrisi la concursul de admitere organizat de Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"-Facultatea de Pompieri (sesiune 2020)
  • Evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Pompieri, sesiunea 2020, se va sustine la sediul Inspectoratului de Politie al judetului Neamt din municipiul Piatra Neamt, strada Eroilor nr. 16, judetul Neamt, incepand cu ora 09.00, in data de 25.07.2020. Candidatii se vor prezenta la ora 08.30 si vor avea asupra lor actul de identitate si pix/stilou cu pasta/cerneala albastra.

ANUNT privind recrutarea candidatilor pentru participarea la concursul de admitere organizat in anul 2020 la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" pentru locurile alocate Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - sesiunea 2020 -


ANUNT privind admiterea in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale si la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" care pregatesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea 2020 -