CONTRAVENTII IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea Prevenirii nr. 270/2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al jud. Neamt, ca instituție cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor, informează opinia publică cu privire la:

  • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • HGR 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
  • HGR 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;
  • Legea 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
  • Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 252/2003 privind registrul unic de control.

FAPTE CONTRAVENȚIONALE CONSTATATE ȘI SANCȚIONATE DE ISU Neamt


Extras din LEGEA 307/2006 PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, cu modificările și completările ulterioare:


 

Extras din HGR 537/2007 PRIVIND STABILIREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR LA NORMELE DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

 

Extras din HGR 915/2015 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PENTRU OPRIREA FUNCŢIONĂRII ORI UTILIZĂRII CONSTRUCŢIILOR SAU AMENAJĂRILOR DETERMINATE DE ÎNCĂLCAREA GRAVĂ A CERINŢEI DE SECURITATE LA INCENDIU în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi;

 

Extras din LEGEA 481/2004 PRIVIND PROTECȚIA CIVILĂ, cu modificările și completările ulterioare:

 

Extras din LEGEA 59/2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACCIDENT MAJOR ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE PERICULOASE:

 

Extras din LEGEA 349/2002 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUI PRODUSELOR DIN TUTUN, cu modificările și completările ulterioare:

 

Extras din LEGEA 252/2003 PRIVIND REGISTRUL UNIC DE CONTROL, cu modificările și completările ulterioare: