Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

CONDITII DE ANGAJARE


CONDITII DE RECRUTARE A CANDIDATILOR PENTRU A PARTICIPA LA CONCURSURILE DE ADMITERE IN INSTITUTIILE PENTRU FORMAREA PERSONALULUI INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Pentru a participa la concursurile de admitere in institutiile pentru formarea personalului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – curs de zi – candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
  c) sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;
  d) sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant;
  e) sa aiba varsta de pana la 25 ani, impliniti in anul participarii la concurs;
  f) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  g) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00;
  h) sa fie declarati apt medical, fizic si psihic;
  i) sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
  j) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
  k) sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile (cu exceptia candidatilor proveniti din liceele militare, numai pentru concursul sustinut in anul absolvirii).


CONDITII GENERALE DE RECRUTARE IN VEDEREA INCADRARII DIRECTE PE FUNCTII DE EXECUTIE SAU TRECERII IN CORP SUPERIOR

1. Conditiile generale de recrutare a personalului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in vederea incadrarii directe pe functii de executie sau trecerii in corp superior, sunt urmatoarele:
  a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
  c) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  d) sa fie declarati apt medical, fizic si psihic pentru incadrare in Ministerul Administratiei si Internelor;
  e) sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
  f) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
  g) sa indeplineasca cerintele specifice ale postului scos la concurs (se detaliaza in anuntul dat publicitatii de catre unitatea organizatoare).

2. Nu pot participa la concursurile pentru incadrarea ca ofiter sau subofiter persoanele care au avut calitatea de politisti daca au intrerupt raporturile de serviciu ca urmare a:
  a) implinirii varstei si a vechimii in serviciu, necesare pensiei de serviciu;
  b) pierderii capacitatii de munca, in conditiile legii;
  c) implinirii limitei de varsta in grad profesional;
  d) destituirii din politie;
  e) acordarii calificativului „nesatisfacator”, de doua ori;
  f) condamnarii prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei inchisorii sau amenzii penale pentru infractiuni savarsite din culpa;
  g) nepromovarii examenului de definitivare in profesie;
  h) stabilirii incadrarii frauduloase in politie, chiar daca aceasta situatie a fost depistata ulterior;
  i) nedefinitivarii de catre agentii de politie a studiilor liceale.

3. Nu pot participa la concursurile pentru incadrarea ca ofiter sau subofiter persoanele care au avut calitatea de cadre militare in activitate daca au fost trecute in rezerva ca urmare a:
 a) implinirii varstei si a vechimii in serviciu, necesare acordarii pensiei de serviciu;
  b) clasarii „inapt pentru serviciul militar” de catre comisiile de expertiza medico-militara;
  c) clasarii „apt limitat”;
  d) implinirii limitei de varsta in grad;
  e) dezinteresului in indeplinirea atributiilor si sarcinilor de serviciu sau in perfectionarea pregatirii militare si de specialitate;
 f) comiterii de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispozitii legale;
 g) aplicarii, prin hotarare judecatoreasca, pentru o infractiune savarsita din culpa, a pedepsei inchisorii, cu suspendarea conditionata a executarii, ori a amenzii, precum si in cazurile cand au beneficiat de amnistie sau gratiere inainte de inceperea executarii pedepsei;
 h) incalcarii prevederilor referitoare la conditiile privind cetatenia si domiciliul.

4. Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate pentru concursurile de incadrare ca ofiter sau subofiter numai daca, prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobandesc grade militare mai mici decat cele avute in rezerva sau din corpul ierarhic inferior celui in care se afla in rezerva.

5. Prin exceptie de la prevederile pct.1 lit.d), pentru incadrarea in posturi de personal contractual prevazute cu cel mult studii medii, nu este necesar avizul psihologic.

6. La incadrarea in posturi de specialitate prevazute cu profesii / ocupatii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica si cerintele acestor prevederi legale, care vor fi inserate in continutul anuntului afisat la sediul unitatii.

7. In afara conditiilor de la pct.1, pentru incadrarea ca soldat / gradat voluntar, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii suplimentare:
 a) au varsta de cel putin 18 ani si de cel mult 26 de ani impliniti in anul in curs;
 b) nu fac parte din organizatii interzise de legislatia romana si nu sunt membri ai unor organizatii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activitatile si atributiile specifice profesiei militare;
 c) nu sunt asociati unici ori participanti directi la administrarea sau conducerea unor societati comerciale ori a altor organizatii cu scop lucrativ sau comercial, iar daca sunt intr-una din aceste situatii, se obliga prin semnarea unui angajament ca, din momentul selectionarii pentru profesia de soldat sau gradat voluntar, sa renunte la aceasta calitate;
 d) nu sunt membri ai unor partide, formatiuni sau organizatii politice, iar daca sunt membri, se angajeaza in scris ca, dupa admiterea in institutia militara, vor renunta la aceasta calitate.

8. In afara conditiilor de la pct.1, pentru trecerea in corpul ofiterilor, agentii de politie, maistrii militari si subofiterii in activitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii suplimentare:
 a) nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
 b) nu sunt pusi la dispozitie in situatiile prevazute de art.65 din Statutul politistului si art.89 din Statutul cadrelor militare;
 c) sa aiba cel putin calificativul „Bun” la evaluarea/aprecierea de serviciu din ultimul an de activitate/serviciu;
 d) sa aiba vechime cel putin un an in corpul din care provin, iar politistii sa fie definitivati in profesie.

9. Posturile vacante pentru care se organizeaza concurs, conditiile generale si specifice pentru participarea la selectie, termenele de depunere a cererilor de inscriere si a dosarelor de candidat, precum si alte date si informatii referitoare la organizarea si desfasurarea concursului vor fi afisate la sediul unitatii organizatoare si, daca este cazul, publicate in presa centrala ori locala si postate pe site-ul oficial de internet al unitatii sau al institutiei
.
PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
Copyright © 2011 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate