Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA NEAMT(CJSU)

Comitetul judetean indeplineste urmatoarele atributii principale:

 1. informeaza Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
 2. evalueaza situatiile de urgenta produse in unitatile administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
 3. declara, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alerta la nivel judetean sau in mai multe localitati ale judetului si propune instituirea starii de urgenta;
 4. analizeaza si avizeaza planurile judetene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;
 5. informeaza Comitetul National si consiliul judetean asupra activitatii desfasurate;
 6. indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.

(2) Comitetul judetean indeplineste urmatoarele atributii specifice:

 • inventariaza si monitorizeaza factorii de risc de pe teritoriul judetului Neamt care pot determina sau favoriza aparitia unor situatii de urgenta;
 • coordoneaza pregatirea populatiei privind prevenirea, protectia si interventia in situatii de urgenta;
 • stabileste si asigura realizarea fluxului informational-decizional pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
 • conduce aplicarea masurilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
 • asigura informarea populatiei asupra iminentei producerii unor situatii de urgenta, precum si asupra masurilor luate pentru  gestionarea acestora;
 • stabileste comandantul actiunii pentru gestionarea situatiilor de urgenta complexe;
 • asigura evidenta, gestionarea, depozitarea si distribuirea ajutoarelor interne si internationale destinate populatiei afectate;

[citeste] Regulamentul privind organizarea, atributiile si functionarea Comitetului judetean pentru situatii de urgenta

Baza legala:
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
 • Hotarârea Guvernului României Nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;


ATENTIONARE/AVERTIZARE METEO/HIDROLOGICA

(vezi Legenda de coduri de culori )


Nu se prognozeaza fenomene meteo/hidro periculoase
ARHIVA>Atentionari/Avertizari meteo si hidrologice

Procedurile de codificare a atentionarilor si avertizarilor meteorologice si a avertizarilor si alertelor hidrologice
Ordin - Procedura de codificare a avertizarilor meteorologice si hidrologice Download
[fisier pdf]


 

 

 • Planul de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul judetului Neamt (PAAR) 2013
 • Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Petrodava” al judetului Neamt
 • Planul de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta specifice provocate de cutremure si/sau alunecari de teren
 • Plan Aparare Inundatii
 • Plan Poluari accidentale
 • Planul judetean de urgenta in caz de pandemie
 • Plan de masuri pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa in unitatile de invatamant din sistemul public si privat


 •   O R D I N privind reorganizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si a Grupurilor de suport tehnic
  Aprilie 2016
  Niculina DOBRILA, Prefectul judetului Neamt;

  Avand in vedere:
  -referatul nr. 2917455 din 21,04,2016 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava" al Judetului Neamt;
  -prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management a! Situatiilor de Urgenta;
  - dispozitiile art 9 din Reguiamentui-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1491/2004;
  in temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, emit prezentul

  ORDIN:
  Art.1. - Se reorganizeaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, precum si grupurile de suport tehnic, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
  Art2. - Se abroga Ordinul prefectului nr 23 din 25.01.2016.
  Art3. - Serviciul verificarea legalitatii actelor, contencios administrativ si procese electorale va comunica prezentul ordin institutiilor si persoanelor interesate
  Citeste tot+
  2017
  HOTARAREA nr. 1 din 08.01.2016 privind aplicarea unor masuri specifice gestionarii efectelor meteorologice periculoase ce pot aparea în contextul scaderii accentuate a temperaturilor
  HOTARÂRE nr. 2 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de masuri pentru combaterea influentei aviare pe teritoriul judetului Neamt
  2016
  HOTARAREA nr. 1 din 03.02.2016 privind masurile pentru asigurarea calitatii apei din Lacul Bitca Doamnei
  HOTARÂRE nr. 2 din 26.02.2016 privind aprobarea masurilor pentru salubrizarea localitatilor si cursurilor de apa, precum si pentru realizarea si întretinerea santurilor si rigolelor, în vederea asigurarii scurgerii apelor mari
  HOTARÂRE nr. 3 din 26.02.2016 privind aprobarea masurilor pentru reducerea numarului de incendii generate de arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale
  HOTARÂRE nr. 4 din 26.02.2016 privind aprobarea Planului de activitati al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt pentru anul 2016
  HOTARÂRE nr. 5 din 14.03.2016 privind stabilirea masurilor pentru asigurarea fiabilitatii sistemelor de alimentare cu apa a cetatenilor din judetul Neamt
  HOTARÂRE nr. 6 din 25.03.2016 privind stabilirea masurilor ce vor fi luate pe perioada de întrerupere a alimentarii cu apa a municipiului Piatra Neamt, ca urmare a interventiei pentru remedierea avariei la magistrala de aductiune M2, strada Petru Movila
  HOTARÂRE nr.7 din 05.05.2016 privind valorificarea Raportului grupului de lucru, constituit prin Ordinul Prefectului judetlui Neamt nr.99/15.03.2016, privind constatirile si masurile pe termen mediu si lung pentru securizarea alimentirii cu apa a cetatenilor din judeful Neamt si a Programului de masuri pe termen scurt, mediu si lung ce trebuie indeplinite de CJ ApaServ SA pentru remedierea neconformitatilor constatate


   
  PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
  Copyright © 2017 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate