Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
ATRIBUTII ALE INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA 'PETRODAVA' AL JUDETULUI NEAMT

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt îndeplineste urmatoarele atributii principale:

a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;

b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;

c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;

d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile în domeniul prevenirii si interventiei în situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;

e) emite avize si autorizatii, în conditii legii;

f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;

g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;

h) executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor în caz de situatii de urgenta;

i) controleaza si îndruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;

j) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru în situatii de urgenta si tine evidenta acestora;

k) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza întocmirea documentelor operative de raspuns;

l) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;

m) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;

n) stabileste, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

o) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite în conditiile legii, în organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;

p) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;

q) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;

r) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;

s) asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta;

t) îndeplineste alte sarcini stanilite prin lege.

 

PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
Copyright © 2011 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate