Stema ROMANIA     Stema MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR   Stema INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA SCOALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI SI PROTECTIE CIVILA PAVEL ZAGANESCU BOLDESTI,SESIUNEA IANUARIE 2019
Adaugat la: 2018-09-18 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada 10-21 ianuarie 2019 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila 'Pavel Zaganescu' Boldesti se organizeaza concurs de admitere pentru calificarile 'subofiter de pompieri si protectie civila' si 'maistru militar auto'.

La concurs se candideaza pe 300 de locuri destinate barbatilor, astfel: - subofiter de pompieri si protectie civila-275 de locuri;
- maistru militar auto-25 de locuri.


Candidatilor de etnie roma le sunt alocate 2 locuri in calificarea subofiter de pompieri si protectie civila.


Durata studiilor postliceale este de 1an.

Activitatea de recrutare a candidatilor se realizeaza de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene / Bucuresti-Ilfov.

Cererile de inscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene / Bucuresti-Ilfov, in raport de domiciliul sau resedinta inscrise in cartea de identitate, pana la data de 23 noiembrie 2018.

Copiii aflati in intretinerea militarilor / politistilor raniti sau decedati in timpul si in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, pot solicita in scris ministrului afacerilor interne inmatricularea in institutiile de invatamant ale MAI, in anul I de studii fara sustinerea probei de verificare a cunostintelor, in conformitate cu prevederile OMAI nr. 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat, precum si OMAI nr. 35/2014 privind masurile de sprijin acordate politistilor incadrati intr-un grad de invaliditate si familiilor acestora, precum si familiilor politistilor decedati.


I. CONDITII DE INSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii si criterii:

- sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
- sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;


- sa fie declarati "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
- sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
- sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;
- sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
- sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
- sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
- sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
- sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs;
- sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
- sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant.


II. CONTINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene / Bucuresti-Ilfov un dosar plic cuprinzand urmatoarele documente:
- Cererea de inscriere;
- Diploma de bacalaureat (copie);
- Foaia matricola pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
- Copii ale actului de identitate, carnetului de munca/certificatului stagiu de cotizare si/sau altor documente doveditoare care sa ateste vechimea in munca si, daca este cazul, ale livretului militar;
- Copii ale certificatului de nastere al candidatului, sotiei si fiecarui copil;
- Copia certificatului de casatorie, precum si, dupa caz, ale hotararilor judecatoresti privind starea civila;
- Curriculum vitae – Europass (CV);
- Autobiografia;
- Tabelul nominal cu rudele candidatului si sotia acestuia;
- Cazierul judiciar;
- 3 fotografii color 3x4 si 1 fotografie color 9x12 cm;
- Fisa medicala-tip de incadrare in Ministerul Afacerilor Interne; - Declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare; Candidatii care opteaza pentru inscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverinta eliberata de organizatia etnica constituita potrivit legii, care sa le ateste apartenenta la etnie.


III. INSCRIEREA CANDIDATILOR LA INSTITUTIILE DE INVATAMANT


(1) In vederea sustinerii concursului de admitere, candidatii declarati „apt” psihologic si medical se inscriu la sediul Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a scolii.
(2) Pentru inscriere, candidatii prezinta cartea de identitate sau pasaportul, in original;
(3) Candidatii care au absolvit studiile liceale in afara Romaniei, cu diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, au obligatia de a prezenta urmatoarele documente:
a) atestatul de recunoastere a studiilor emis de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
b) diploma de bacalaureat sau echivalenta cu acesta, in copie, tradusa si legalizata; c) foaia matricola din perioada studiilor liceale, in copie, tradusa si legalizata.


IV. ETAPE SI PROBE DE CONCURS

? Etapa I de selectie:
- examinarea medicala;
- evaluarea psihologica.

Examinarea medicala a candidatilor se realizeaza la unitatile medicale teritoriale ale MAI si consta in evaluarea detaliata a starii de sanatate, conform baremelor medicale in vigoare. Aceasta se concretizeaza prin completarea fisei medicale de incadrare tip MAI.

Evaluarea psihologica a candidatilor se realizeaza la unitatile teritoriale care asigura recrutarea de catre specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificarii intocmite impreuna cu inspectoratele judetene.

* Etapa a II-a de selectie: - contravizita medicala;
- verificarea aptitudinilor fizice;
- proba de verificare a cunostintelor.
Etapa a doua de selectie (concursul de admitere) se desfasoara in perioada 10-21 ianuarie 2019, potrivit calendarului admiterii, astfel:

- Contravizita medicala a candidatilor la institutiile de invatamant ale MAI se realizeaza la sediul unitatii de invatamant de catre subcomisia medicala si consta in evaluarea sumara a candidatilor pe baza fisei medicale tip MAI.
- Evaluarea performantei fizice a candidatilor se realizeaza prin sustinerea probei unice traseu practic-aplicativ", prevazuta de anexa nr. 3^2 la Ordinul m.a.i. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne cu modificarile si completarile ulterioare.
- Proba de verificare a cunostintelor consta in sustinerea unui test grila la disciplina matematica.

printListeaza articolul   printRecomanda articolul

bara

 

COMUNICATE I.S.U. Neamt

Adaugat la: 2019-08-12
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Unele persoane superstitioase considera ziua de ,,Marti 13" o zi cu ghinion, dar noi va spunem ca nu este chiar asa. De multe ori ,,ghinionul" ni-l facem si singuri, prin lipsa informatiilor. Putem p...


Adaugat la: 2019-07-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Avand in vedere ca in ultima perioada, pe teritoriul judetului Neamt, s-au inmultit numarul cazurilor de inec, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt reaminteste princ...


Adaugat la: 2019-07-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt face o serie de recomandari pentru cetateni pentru a evita aparitia unor probleme cauzate de aceste fenomene extreme:

...Adaugat la: 2019-07-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
INAINTE DE PRODUCEREA UNEI FURTUNI:

- Indepartati copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cadea si provoca victime ori pagube materiale.
- Nu uitati regula de ...Adaugat la: 2019-05-07
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Insemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta se prezinta dupa cum urmeaza:

* p...Adaugat la: 2019-05-02
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
225 situatii de urgenta au fost gestionate de pompierii salvatori nemteni in minivacanta sarbatorilor pascale si 1 Mai. Majoritatea misiunilor care au presupus interventia echipajelor operative au f...


Adaugat la: 2019-03-12
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In luna februarie 2019, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Petrodava" al judetului Neamt s-au produs 741 de evenimente care au necesitat interventia serviciilor profe...


Adaugat la: 2019-02-21
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In luna ianuarie 2019, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt s-au produs 791 de evenimente care au necesitat interventia serviciilor profesi...


Adaugat la: 2019-01-14
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
http://www.ijsunt.ro/legislatie.php

b) structura organizatorica, atributi...Adaugat la: 2019-01-11
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt continua campania de recrutare de noi candidati in cadrul programului de voluntariat "Salvator din pasiune!", campanie care se v...


Adaugat la: 2018-12-28
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada minivacantei de Revelion, peste 95 de pompieri cu 25 autospeciale de stingere vor asigura zilnic misiunile de prevenire si interventie in situatii de urgenta.

Pentru depistarea...Adaugat la: 2018-12-19
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Cu fiecare gest pe care il facem, scriem istoria copiilor nostri. La ceas de mare sarbatoare crestina se cuvine sa meditam profund la aceasta afirmatie si sa gasim in noi puterea de a fi mai intelepti...


Adaugat la: 2018-11-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
COMUNICAT
In atentia candidatilor inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea ianuarie 2019
<...Adaugat la: 2018-11-12
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, prin incadrare directa, dupa cum urmeaza:

1. ofiter specialis...Adaugat la: 2018-10-10
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Potrivit Rezolutiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, 13 octombrie este Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Anul acest...


Adaugat la: 2018-09-18
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada 10-21 ianuarie 2019 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila 'Pavel Zaganescu' Boldesti se organizeaza concurs de admitere pentru calificarile 'subofiter de pompieri si prot...


Adaugat la: 2018-09-17
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in functiune a aplicatiei RO-ALERT de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta. Informarea populatie...


Adaugat la: 2018-09-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Cu prilejul zilei de 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din Romania, la implinirea a 170 de ani de la Batalia din Dealul Spirii, in cadrul ceremoniei militare organizate de Inspectoratul pentru Situatii...


Adaugat la: 2018-09-05
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Si in anul 2018 se vor desfasura exercitiile lunare "Miercurea Alarmelor". Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentel...


Adaugat la: 2018-08-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Petrodava” al judetului Neamt atrage atentia asupra unor masuri de prevenire si stingere a incendiilor in taberele de copii si elevi, care odata respectate v...


Adaugat la: 2018-07-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Material informativ cu privire la pesta porcina africana
(destinat crescatorilor de porcine din exploatatiile non-profesionale in vederea introducerii de masuri de biosecuritate pentru animalele ...Adaugat la: 2018-07-23
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Viata depinde de apa!
Paradoxul este ca in apa iti poti pierde viata!
Scaldatul poate deveni un pericol daca este alimentat de neglijenta si de ignorarea regulilor!

In prima jumatate ...Adaugat la: 2018-07-18
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In data de 18.07.2018, incepand cu ora 11:00, se va desfasura un exercitiu cu forte si mijloace in teren cu tema “Activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt ...


Adaugat la: 2018-07-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In atentia candidatii inscrisi la concursul de admitere organizat de Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti, sesiunea 24.08-04.09.2018

Eva...Adaugat la: 2018-06-13
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 521 din 11.06.2018, candidatii inscrisi la concursurile de admitere organizate de Academia de Politie „Alexandru Ioan” Cuza si de institutiile de ...


Adaugat la: 2018-06-11
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Sambata, 09 iunie a.c., s-a desfasurat etapa judeteana a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta pe stadionul din orasul Bicaz.

Aceasta com...Adaugat la: 2018-06-04
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentelor din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situa...


Adaugat la: 2018-06-01
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Un calduros “LA MULTI ANI, COPII!” din partea pompierilor militari nemteni!

Cu ocazia Zilei Internationale a Copilului si Zilei Internationale a Tineretului, in data de 01 iunie a.c., Ins...Adaugat la: 2018-05-30
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt au organizat si desfasurat in luna mai Concursurile cercurilor tehnico-apli...


Adaugat la: 2018-05-26
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Premergator si pe timpul Sarbatorii Rusaliilor, efectivele inspectoratului desfasoara activitati menite sa asigure, pe langa protectia si siguranta cetatenilor, evitarea producerii unor evenimente ce ...


Adaugat la: 2018-05-17
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Ca in fiecare an pompierii nemteni sunt alaturi de cetateni atat premergator cat si pe timpul evenimentului cultural „NOAPTEA MUZEELOR”, ce va avea loc in data de 19 mai 2018.

In acest sens,...Adaugat la: 2018-05-16
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Urmare a finalizarii etapei pe localitate a concursului cu tematica de protectie civila "Cu viata mea apar viata" la care au fost prezente 124 de echipaje, astazi 15.05.2018 s-a desfasurat etapa judet...


Adaugat la: 2018-05-14
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Sambata si duminica s-au desfasurat etapele zonale ale concursurilor Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta în Municipiul Roman, orasul Bicaz si orasul Tîrgu Neamt. Activitatile au fost orga...


Adaugat la: 2018-05-14
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In contextul activitatilor desfasurate cu ocazia derularii evenimentului Saptamana Nationala a Voluntariatului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului Neamt reia campania de...


Adaugat la: 2018-05-11
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada 14 – 20 mai a.c., se va desfasura Saptamana Nationala a Voluntariatului. Evenimentul este menit sa mobilizeze cat mai multe organizatii si voluntarii pe care acestea ii implica, pentru a ...


Adaugat la: 2018-05-10
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In luna martie 2018, in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt s-au produs 1057 de evenimente care au necesitat interventia ser...


Adaugat la: 2018-04-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
La concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne care scolarizeaza elevi/studenti in beneficiul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, se candide...


Adaugat la: 2018-04-27
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al Judetului Neamt avertizeaza populatia asupra consecintelor utilizarii incorecte a focului de catre cei care isi vor petrece ziua de „1 MAI” la i...


Adaugat la: 2018-04-26
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
         Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt organizeaza inscrieri la concursurile de admitere in institutiile de invatamant care re...


Adaugat la: 2018-04-07
Sursa: WWW.IJSUNT.RO
In perioada Sfintelor Sarbatori de Paste, credinciosii ortodocsi se vor afla in lacasurile de cult, pentru a primi Lumina Invierii Domnului. Pentru ca aceste momente de rugaciune si apropiere de Dumne...


Adaugat la: 2018-04-03
Sursa: WWW.IJSUNT.RO

1. CUTREMUR
A) PROTECTIA ANTISEISMICA IN INTERIORUL LOCUINTEI SAU LOCULUI DE MUNCA

 • evitarea aglomerarii spatiilor de la locul de munca sau din locu...


  Adaugat la: 2018-04-03
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentelor din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situa...


  Adaugat la: 2018-04-02
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Vineri, 30 martie a.c., la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt(Detasamentul de pompieri Roman) a avut loc Competitia de descarcerare si prim ajutor califi...


  Adaugat la: 2018-03-27
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  In data de 27.03.2018, incepand cu ora 10:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Petrodava” al judetului Neamt va desfasura un exercitiu cu forte si mijloace in teren cu tema „Activitatea Inspe...


  Adaugat la: 2018-03-06
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentelor din componenta sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situa...


  Adaugat la: 2018-02-28
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Astazi, incepand cu ora 11:00, a avut loc la sediul ISU Neamt, o sedinta festiva cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania, condusa de Lt. Col. Mitrea Mihai Ciprian – imputernicit inspector sef...


  Adaugat la: 2018-02-27
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Avandu-se in vedere avertizarea meteorologica „COD PORTOCALIU” emisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie, valabila in perioada 26 februarie – 01 martie a.c., avem onoarea sa va informam c...


  Adaugat la: 2018-02-13
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Atunci cand data de 13 cade intr-o zi de marti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta prin unitatile subordonate, desfasoara o serie de activitati de informare si constientizare a populatie...


  Adaugat la: 2018-02-06
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Si in anul 2018 se vor desfasura exercitiile lunare „Miercurea Alarmelor”. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta desfasoara in prima zi de miercuri a fiecarei luni testari ale echipamentel...


  Adaugat la: 2018-01-25
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  ISU Neamt reaminteste cetatenilor urmatoarele masuri de aparare impotriva incendiilor la exploatarea sistemelor de incalzire


  • cosurile de fum vor fi obligatoriu verificate, reparate si...  Adaugat la: 2018-01-03
  Sursa: WWW.IJSUNT.RO
  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava” al judetului Neamt scoate la concurs, prin incadrare directa, urmatoarele posturi vacante de executie:

  • Un post de ofiter specialist II d... • BULETINE INFORMATIVE


  Interventii desfasurate in perioada 01 mai - 14 mai 2020
  Data: 15 05 2020
  01.05.2020 – Misiune pentru degajarea unei persoane cazute intr-un camin, in comuna Bahna.

  Prin apel la 112, in jurul orei 15.53, pompierii romascani au fost solicitati sa intervina pentru d...

  [citeste tot»] ......................................
  Buletin informativ pentru luna aprilie 2020
  Data: 30 04 2020
  01.04.2020 - Misiuni de stingere a unor incendii de vegetatie uscata
  In data de 01 aprilie a. c., pe teritoriul judetului Neamt pompierii au intervenit pentru locali...

  [citeste tot»] ......................................
  Buletin informativ pentru luna martie 2020
  Data: 31 03 2020
  01.03.2020 - Misiune de stingere a unui incendiu la o locuinta din localitatea Valea Arini, comuna Baltatesti.
  La ora 20:56, prin apel la 112, a fost anuntat un ince...

  [citeste tot»] ......................................
  Buletin informativ pentru luna februarie 2020
  Data: 29 02 2020
  01.02.2020 – Misiune de deblocare unei usi la un apartament din municipiul Piatra Neamt.
  Pompierii Detasamentului Piatra Neamt cu o autospeci...

  [citeste tot»] ......................................
  Buletin informativ pentru luna ianuarie 2020
  Data: 31 01 2020
  IANUARIE 2020
  02.01.2020 - Incendiu la un apartament in municipiul Piatra Neamt, pe str Aleea Ulmiilor.
  Pompierii de l...

  [citeste tot»] ......................................
  Interventii in situatii de urgenta (03-05 mai 2019)
  Data: 05 05 2019
  Misiuni de asanare a munitiei neexplodate

  Vineri, 03.05.2019, la ora 08:00, Dispeceratul integrat ISU - Ambulanta al judetului Neamt a fost anuntat, prin Sistemul national unic pentru ape...

  [citeste tot»] ......................................

  Cele mai recente buletine informative
  ISU Neamt:

  Buletin Informativ pentru 15 05 2020
  Buletin Informativ pentru 30 04 2020
  Buletin Informativ pentru 31 03 2020
  Buletin Informativ pentru 29 02 2020
  Buletin Informativ pentru 31 01 2020
  Buletin Informativ pentru 05 05 2019
  Buletin Informativ pentru 11 03 2019
  Buletin Informativ pentru 10 03 2019
  Buletin Informativ pentru 24 02 2019
  Buletin Informativ pentru 13 12 2018
  Buletin Informativ pentru 11 12 2018
  Buletin Informativ pentru 10 12 2018
  Buletin Informativ pentru 07 12 2018
  Buletin Informativ pentru 06 12 2018
  Buletin Informativ pentru 05 12 2018

  PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024 / Tel:0233.216815, 0233.216816 / http://www.ijsunt.ro
  Copyright © 2019 ISU NEAMT | Toate drepturile rezervate