printListeaza acest articolul

BULETINUL INFORMATIV NR 1 cu datele si informatiile de interes public,conform prevederilor art 5 din legea nr 544 din 2001 privind liberul access la informatiile de interes public
Adaugat la: 2019-01-14 / Sursa: WWW.IJSUNT.RO
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
http://www.ijsunt.ro/legislatie.php

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice
http://www.ijsunt.ro/atributii.php
http://www.ijsunt.ro/pub/doc/organigrama.pdf
http://www.ijsunt.ro/atributii_co.php

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
http://www.ijsunt.ro/conducere.php
http://www.ijsunt.ro/cirp.php

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice
http://www.ijsunt.ro/contact.php

e) audiente
http://www.ijsunt.ro/conducere.php

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
http://www.ijsunt.ro/pub/doc/bmru/financiar_bilant_2018.pdf
http://www.ijsunt.ro/pub/doc/bmru/Bilant_iunie_2018.pdf

g) programele si strategiile proprii
http://ijsunt.ro/ip.php

h) lista cuprinzand documentele de interes public
http://ijsunt.ro/cirp.php

i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
http://ijsunt.ro/cirp.php

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
http://www.ijsunt.ro/cirp.php
COPYRIGHT:© www.ijsunt.ro
Pentru mai multe detalii contactati Compartimentul Informare si Relatii Publice.